Sprawy rodzinne

 • Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem wzór 1
 • Wniosek o przysposobienie wzór 1
 • Wniosek o podział majątku wspólnego wzór 1
 • Wniosek o ustanowienie opieki wzór 1
 • Wniosek o zawieszenie władzy rodzicielskiej wzór 1
 • Wniosek o wydanie dziecka wzór 1
 • Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej wzór 1
 • Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej wzór 1
 • Wniosek o zezwolenie jednemu z małżonków na sprzedaż nieruchomości wspólnej
 • Wniosek o zezwolenie na zawarcie małżeństwa wzór 1
 • Pozew o ustalenie ojcostwa wzór 1
 • Pozew o zaprzeczenie ojcostwa wzór 1
 • Pozew o podwyższenie alimentów wzór 1
 • Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami
 • Pozew o rozwiązanie przysposobienia
 • Pozew o obniżenie alimentów
 • Wniosek o przysposobienie wzór 2
 • Pozew o rozwód
 • Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie- wzór 2
 • Pozew o alimenty z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia
 • Pozew o separację- wzór 1
 • Wniosek o zniesienie separacji- wzór 1
 • Pozew o unieważnienie małżeństwa – wzór 1
 • Pozew o separację z orzekaniem o winie- wzór
 • Wniosek o zmianę wyroku rozwodowego- wzór
 • Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami- wzór
 • Pozew o zaprzeczenie macierzyństwa – wzór 1
 • Wniosek o ustanowienie kuratora do zarządu majątkiem
 • Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami
 • Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), rozpowszechnianie materiałów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.