Sprawy karne

 • Wniosek o odroczenie rozprawy z powodu choroby wzór 1
 • Wniosek oskarżonego o dobrowolne poddanie się karze wzór 1
 • Prywatny akt oskarżenia
 • Wniosek oskarżonego o przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sądowi
 • Wniosek o podjecie zawieszonego postępowania
 • Wniosek skazanego o zamianę kary- wzór
 • Wniosek o udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności
 • Wniosek o odroczenie kary pozbawienia wolności- wzór
 • Wniosek o zawieszenie wykonania kary – wzór
 • Wniosek tymczasowo aresztowanego o ustanowienie obrońcy z urzędu – wzór
 • Wniosek o zatarcie skazania – wzór
 • Zażalenie na zatrzymanie- wzór
 • Sprzeciw od wyroku nakazowego- wzór
 • Pełnomocnictwo wzór 1
 • Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – wzór
 • Wniosek osoby pokrzywdzonej o ściganie osoby najbliższej- wzór
 • Cofnięcie wniosku o ściganie – wzór
 • Zawiadomienie o zmianie miejsca pobytu podejrzanego ( oskarżonego) – wzór
 • Usprawiedliwienie nieobecności z powodu choroby- wzór 1
 • Wniosek obrońcy oskarżonego o sporządzenie na piśmie podstaw oskarżenia – wzór
 • Wniosek o złożenie wyjaśnień na piśmie- wzór
 • Oświadczenie pokrzywdzonego , że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego- wzór
 • Wniosek podejrzanego o skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego- wzór
 • Oświadczenie pokrzywdzonego na skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego- wzór
 • Wniosek o wyłączenie sędziego- wzór
 • Oświadczenie oskarżonego o niebraniu udziału w rozprawie- wzór
 • Oświadczenie strony zastępczej- wzór
 • Wniosek o wydanie kserokopii dokumentów z akt sprawy- wzór
 • Wniosek oskarżonego o wyznaczenie nowego obrońcy z urzędu na rozprawie głównej- wzór
 • Wniosek o zwolnienie od składania zeznań
 • Wniosek o wydanie kserokopii dokumentów z akt sprawy do prokuratury
 • Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego
 • Wniosek o uchylenie mandatu
 • Usprawiedliwienie nieobecności świadka
 • Oświadczenie o zamiarze działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego
 • Sprzeciw od wyroku zaocznego
 • Pozew o stalking
 • Oświadczenie o niekaralności
 • Poręczenie w sprawie karnej
 • Wniosek o uchylenie środka zapobiegawczego w postaci poręczenia majątkowego
 • Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), rozpowszechnianie materiałów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.