Sprawy cywilne

 • Pozew o zapłatę wzór 1
 • Wniosek o wyjawienie majątku wzór 1
 • Wniosek o ubezwłasnowolnienie całkowite wzór 1
 • Pozew o przywrócenie posiadania i zakaz naruszeń wzór 1
 • Pozew o przywrócenie posiadania wzór 1
 • Pozew o ochronę naruszonego posiadania przez nakazanie zaniechania naruszeń wzór 1
 • Wniosek o wyłączenie sędziego na podstawie art. 48 kpc wzór 1
 • Wniosek o wyłączenie sędziego na podstawie art. 49 kpc wzór 1
 • Pozew o nakazanie złożenia oświadczenia woli
 • Wniosek o zasiedzenie wzór 1
 • Pozew o pozbawienie tytułu wykonawczego klauzuli wykonalności
 • Pełnomocnictwo Procesowe do odbioru pism
 • Weksel wzór 1
 • Deklaracja wekslowa wzór 1
 • Pełnomocnictwo cywilne – administracyjne (ogólne)
 • Wycofanie pozwu
 • Wniosek o zabezpieczenie powództwa
 • Wezwanie do usunięcia wad dzieła
 • Umowa zastawu na udziałach w spółce z o.o.
 • Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), rozpowszechnianie materiałów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.