Prawo pracy

 • Pozew o zapłatę odprawy
 • Pozew o zapłatę wynagrodzenia
 • Pozew o przywrócenie do pracy
 • Pozew o sprostowania świadectwa pracy
 • Porozumienie zmieniające umowę o pracę
 • Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
 • Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego
 • Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia
 • Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia
 • Umowa menadżerska
 • Umowa o pracę członka zarządu spółki
 • Umowa o pracę na czas zastępstwa
 • Umowa o pracę wzór 1
 • Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy
 • Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy
 • Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
 • Umowa o pracę tymczasową
 • Umowa-zlecenie
 • Umowa o dzieło wzór 1
 • Kwestionariusz osobowy
 • Wniosek pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego o obniżenie wymiaru czasu pracy
 • Rozwiązanie umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym
 • Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy
 • Pozew pracodawcy o zapłatę odszkodowania
 • Kara upomnienia / nagany/pieniężna
 • Oferta rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron
 • Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków
 • Wypowiedzenie umowy o pracę (pracodawca)
 • Umowa o pracę na okres próbny
 • Zgłoszenie wypadku przy pracy pracownika
 • Umowa o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
 • Umowa o prace na czas wykonywania określonej pracy
 • Umowa o prace na czas określony z agencji pracy tymczasowej
 • Akt powołania
 • Akt mianowania
 • Spółdzielcza umowa o pracę
 • Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego
 • Wniosek o urlop wychowawczy
 • Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), rozpowszechnianie materiałów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.