1 2 3 4 5

Średnia ocen:
Brak ocen!

To koniec jednego z przywilejów rolników. Zmiana ma wejść w życie wraz z rozpoczęciem 2018 roku.

 

Od 1 stycznia rolnicy nie będą już mogli przechodzić na wcześniejszą emeryturę z KRUS. Jak podaje “Fakt” zgodnie z aktualnymi przepisami na wcześniejszą emeryturę mogą udać się rolnicy, którzy spełniają trzy warunki:

 

* przekroczyli wymagany wiek – 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn,
* przepracowali co najmniej 30 lat i w tym czasie podlegali ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu,
* przestaną prowadzić gospodarstwo rolnicze.

 

Ustawa z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw wprowadzając ramy czasowe, ograniczyła rolnikom możliwość uzyskania prawa do wcześniejszego świadczenia.

 

Od 1 stycznia 2018 r. na wcześniejsze emerytury będą mogły przechodzić tylko te osoby, które do końca tego roku uzyskają do nich uprawnienia. Czyli ostatnimi rocznikami, które skorzystają z tego przywileju są kobiety urodzone w 1962 r. i mężczyźni urodzeni w 1957 r.

 

O wcześniejszą emeryturę rolniczą mogą ubiegać się te osoby, które do 31 grudnia 2017 r. spełnią trzy warunki wymienione powyżej. Jeżeli dany rolnik spełni wszystkie trzy warunki, to z wnioskiem o wcześniejszą emeryturę będzie mógł wystąpić również po 31 grudnia 2017 r.

 

Co z rolnikami, którzy nie spełniają wymogów? Będzie ich obowiązywać powszechny wiek emerytalny – czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

 

(kd)/wp,fakt/