1 2 3 4 5

Średnia ocen:
Brak ocen!
prezydent,andrzej duda,ustawa

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Nie wszystkim takie zmiany się spodobają. Co wprowadza nowelizacja?

 

Nowelizacja ma za zadanie doprecyzować i uregulować przepisy w taki sposób, by nadać gminom prawo do działań ograniczających dostęp do alkoholu. Wprowadzony został szereg zmian.

 

Zmiany dotyczą między innymi wprowadzenia limitu udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, nawet tych zawierających poniżej 4,5 proc. alkoholu. Do tej pory gmina określając limit nie brała pod uwagę piwa i alkoholu do 4,5 proc.

 

Znowelizowana ustawa reguluje także problem dotyczący zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie gminy. W myśl poprawek gmina w drodze ustawy będzie mogła ustalić maksymalną liczbę zezwoleń odrębnie dla sołectw, dzielnic czy osiedli.

 

Gmina będzie miała także decydujący głos w sprawie ograniczenia godzin nocnej sprzedaży alkoholu. Maja one obowiązywać od 22 do 6 rano.

 

Nowelizacja wprowadza również zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych, wyłączając z zakazu miejsca do tego przeznaczone. Nowe regulacje wprowadzają szerszy, generalny zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych.

 

Ustawa reguluje też przepisy o bezpieczeństwie imprez masowych. Zgodnie z nimi sprzedaż i podawanie alkoholu w czasie trwania imprezy masowej będą mogły być prowadzone wyłącznie przez podmioty posiadające jednorazowe zezwolenie. Przepis ma objąć również tzw. usługi cateringowe.

 

Te zmiany mogą jednak nie wszystkim się spodobać. Ustawa wejdzie w życie 30 dni od jej ogłoszenia.

 

(kd)/onet/