1 2 3 4 5

Średnia ocen:
Brak ocen!

O nowym programie rządowym poinformowała na konferencji prasowej szefowa Ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej. Przewiduje on przeznaczenie milionów złotych dla seniorów.

 

Minister Elżbieta Rafalska poinformowała, że od wtorku o pieniądze na zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz opiekuńczych usług specjalistycznych dla osób samotnych i starszych w wieku powyżej 75. roku życia mogą występować gminy do 20 tys. mieszkańców.

 

“Chcemy zainteresować gminy rozwijaniem usług opiekuńczych (…) Sytuacja emerytów, którzy są sami i którzy mają niskie świadczenia, jest zawsze zdecydowanie trudniejsza niż sytuacja osób w gospodarstwach dwuosobowych.”

 

W pierwszej edycji na program ma zostać przeznaczone 57,4 mln zł. Resort szacuje, że wsparciem z programu może być objętych 13,5 tys. seniorów. Według założeń program Opieka 75 plus ma na celu również aktywizację osób starszych.

 

Program Opieka 75 plus jest adresowany do małych gmin. Są jednak pewne warunki. Na wsparcie mogą liczyć tylko te samorządy, które świadczą usługi opiekuńcze samodzielnie. Środki finansowe z programu mogą być przeznaczone na dwa sposoby. Z jednej strony na zwiększenie liczby godzin usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych u osób, które już korzystają z takich usług lub korzystały z nich w ostatnim roku. Z drugiej strony natomiast na dofinansowanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które dotychczas ich nie otrzymywały.

 

Jednocześnie podkreślono, że to nie jedyny program skierowany do osób w podeszłym wieku. Od wtorku rusza także nabór wniosków do programu Senior plus. Na ten cel zostanie przeznaczona kwota 80 milionów zł. “Z tych środków mogą korzystać samorządy, żeby przygotować, zmodernizować obiekty na domy dziennego pobytu Senior plus. Na ten cel mogą otrzymać dofinansowanie do 300 tys. zł. Samorządy mogą otrzymać dofinansowanie na prowadzenie klubów seniora.”

 

Wiceminister rodziny i pracy Elżbieta Bojanowska podkreśliła również, że polityka wobec osób starszych jest jednym z priorytetów ministerstwa. “Dlatego ministerstwo rodziny wychodzi z pakietem programów skierowanych do osób starszych. W 2018 r. chcemy przeznaczyć na nie ok. 150 mln zł.”

 

Wobec tego czekamy na kolejne spektakularne efekty rządowych programów.

 

(kd)

źrófło: tvnBiS