1 2 3 4 5

Średnia ocen:
Brak ocen!

Kuratorium oświaty wydało przełomowe oświadczenie. W określone dni uczniowie nie będą musieli już martwić się o zadania domowe?

 

Komunikat znalazł się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Czyżby uczniowie z województwa warmińsko-mazurskiego już wkrótce mieli lepiej?

 

Wicekurator Wojciech Cybulski w oświadczeniu zwraca uwagę na istotność zadawania prac domowych, które pomagają uczniom w utrwaleniu materiału z lekcji. Zauważa także, że nadmierne obciążanie uczniów zadaniami domowymi jest nieskuteczne i nieefektywne.

 

W związku z tym w oświadczeniu została wyraźnie zaznaczona potrzeba harmonii i odpowiedniego balansu między nauką a życiem rodzinnym. Z oświadczenia wynika również, że placówki oświaty proszone są o zmianę swojej polityki w zakresie zadawania prac domowych na okres weekendów oraz dni świątecznych.

 

“Wobec powyższego zwracam się do Państwa z prośbą o wdrożenie w szkołach nowych rozwiązań i podjęcie stosownych działań, które mogłyby zniwelować negatywne skutki nadmiernego obciążania uczniów pracami domowymi. Istotne jest zwrócenie uwagi na prawo dziecka do odpoczynku, szczególnie w dni wolne od zajęć lekcyjnych oraz odejście od przeważającej klasycznej formy zadawania prac domowych na rzecz ich indywidualizowania, odpowiednio do potrzeb i możliwości dzieci” – możemy przeczytać na stronie olsztyńskiego kuratorium.

 

Wicekurator Cybulski w komunikacie zwrócił również uwagę na problem zbyt ciężkich plecaków i tornistrów uczniów. Trzeba przyznać, że to niezwykle istotna kwestia. “Stwierdzić należy, że niejednokrotnie organizacja procesu dydaktycznego uniemożliwia dzieciom pozostawianie w szkole części przyborów i podręczników”.

 

Czy oświadczenie kuratorium wpłynie pozytywnie na przyszłość uczniów w warmińsko-mazurskich szkołach? Może podobne rozwiązania powinno się zaproponować na terenie całego kraju?

 

(kd)/ko.olsztyn/