1 2 3 4 5

Średnia ocen:
Brak ocen!
emerytura,waloryzacja,renta,emeryci,rencisci,wskaznik waloryzaci

Emerytów i rencistów czeka dobra informacja. Podano już wysokość waloryzacji emerytur i rent w 2018 roku. Okazuje się, że wskaźnik waloryzacji wyniesie więcej niż pierwotnie zakładano.

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zakładało, że wskaźnik ten wyniesie 2,7 proc. Okazuje się, że będzie on wyższy. Według najnowszych doniesień wyniesie on 2,94 proc.

 

Wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalnych i rentowych to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazało, co to oznaczać będzie w praktyce:

* najniższa emerytura wzrośnie o 29,80 zł – z 1000 zł do 1029,80 zł
* przeciętna emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wzrośnie o około 67,28 zł (z 2257,64 do 2324,92 zł).
* przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy z FUS wzrośnie o około 47,84 zł (z 1605,22 do 1653,06 zł)
* przeciętna renta rodzinna z FUS wzrośnie o ok. 57,05 zł (z 1914,46 do 1971,51 zł).

 

Wyższe emerytury będą naliczane od 1 marca.

 

“Tegoroczna waloryzacja emerytur i rent jest na najwyższym poziomie w ostatnich pięciu latach (…) Koszt waloryzacji to prawie 6 mld zł. Nie ma obaw o finansowanie. Wyższe płace to wyższe wpływy do FUS” – poinformowała minister Elżbieta Rafalska.

 

(kd)/mpips,twitter/