1 2 3 4 5

Średnia ocen:
Brak ocen!
praca,pracownik,pracodawca,umowa o prace,kodeks pracy

Od kilku miesięcy Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy intensywnie pracuje nad zmianami nowym Kodeksem pracy oraz Kodeksem zbiorowego prawa pracy. Szykują się naprawdę rewolucyjne zmiany.

 

Nowelizacja kodeksów ma kompletnie przebudować strukturę polskiego rynku pracy. Eksperci podkreślają, że obecny kodeks, który obowiązuje od 1974 r. jest przestarzały, skomplikowany i nie odpowiada współczesnym realiom.

 

Co jakiś czas ukazują się rewelacje dotyczące kolejnych zmian. Oto kilka najważniejszych pozycji. Umowy, warunki zatrudnienia, urlopy – co ulegnie zmianie?

 

Koniec ze śmieciówkami

Planowana jest rezygnacja z możliwości zatrudnienia pracownika w ramach tak zwanych umów śmieciowych – umów prawa cywilnego (zlecenie, umowa o dzieło). Praca na etat ma stać się standardem. Prawo do zwierania umów cywilnoprawnych ma zostać przyznane wyłącznie osobom samozatrudnionym.

 

Nowe typy umowy

Pracodawcy będą mogli skorzystać z trzech nowych typów umowy o pracę – sezonową, dorywczą, nieetatową.

Umowa na prace sezonową – będzie dopuszczalna w kilku przypadkach:
* w związku z okresowym zapotrzebowaniem na prace ściśle związane z warunkami atmosferycznymi,
* w związku z cyklami produkcji rolnej i ogrodniczej,
* w związku z okresowym zapotrzebowaniem lub brakiem zapotrzebowania na produkty, wynikającym z pór roku.

 

Umowa na pracę dorywczą – zawierana w przypadku pracy nieregularnych lub krótkoterminowych. Daje możliwość zawarcia umowy na okres nie dłuższy niż 30 dni.

 

Umowa na pracę nieetatową – dostępna będzie głównie dla takich grup jak:
* osoby do 26. roku życia,
* osoby powyżej 60. roku życia
* przedsiębiorcy i pracownicy zatrudnieni na pół etatu.

 

Maksymalnie będzie możliwa praca przez 18 godzin tygodniowo.

 

Zakaz dorabiania do etatu

Legalne dorobienie do etatu będzie wymagało założenia działalności gospodarczej. Usługi wykonywane na umowę zlecenie lub o dzieło będą możliwe jedynie w ramach samozatrudnienia.

 

Zmiany w urlopie

Planowana jest likwidacja podziału na urlop 20- lub 26-dniowy do tej pory zależny między innymi od stażu pracy.
Nowy Kodeks pracy będzie przewidywał przynajmniej 26 dni urlopu dla wszystkich bez wyjątku.

 

Zmianie ulegnie także sposób wykorzystania urlopu. Wskazane będzie wykorzystanie go w roku, w którym wypada. Jeśli pracownik go nie wykorzysta będzie mógł złożyć odpowiedni wniosek, będzie musiał jednak spełnić dwa warunki:
* wniosek ma być złożony w poprzednim roku kalendarzowym
* zaległy urlop powinien zostać wykorzystany do września następnego roku.

 

Zmianie może ulec także urlop na żądanie – niewykluczone, że przysługujące pracownikowi cztery dni urlopu na żądanie będą bezpłatne.

 

Najwięcej kontrowersji do tej pory wzbudza przerwa na papierosa. Pracownicy będą musieli odpracować swoje przerwy na papierosa i nie będzie to traktowane jako nadgodziny.

 

Kolejna rewelacja dotyczyć będzie małych firm. Pracodawcy zatrudniający do 10 osób nie będą musieli uzasadniać wypowiedzenia umowy o pracę. W zamian będą jednak musieli wypłacić pracownikowi równowartość jednej pensji. Jeżeli uzasadnią swoją decyzję zostaną zwolnieni z obowiązku zapłaty.

 

Końcowe efekty prac komisji mają zostać przedstawione już w marcu. O wszystkich kolejnych rewelacjach będziemy informować na bieżąco.

 

(kd)/skutecznyadwokat,businessinsider/