1 2 3 4 5

Średnia ocen:
Brak ocen!

Główny Urząd Statystyczny przebadał ponad 754 tysiące przedsiębiorstw. Wyniki badań pokazały, że w trzecim kwartale powstało więcej miejsc pracy niż przed rokiem, więcej też wakatów czekało na pracowników i jednocześnie, w porównaniu do ubiegłego roku, zlikwidowano mniej miejsc pracy.

 

Na koniec trzeciego kwartały było aż 131,2 tys. miejsc pracy, czyli o 37,4 proc. więcej niż przed rokiem. Nieobsadzonych, nowo utworzonych stanowisk było 27,7 tys. Z badań wynika, że najbardziej brakuje pracowników w firmach prywatnych, zatrudniających do 49 pracowników.

 

Wśród branży, w których było najwięcej wolnych miejsc pracy znalazły się przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel i naprawa pojazdów. Według GUS w okresie od lipca do września pracodawcy najczęściej poszukiwali robotników przemysłowych, rzemieślników, specjalistów, oraz operatorów i monterów maszyn i urządzeń.

 

Z kolei najmniej wolnych miejsc pracy zgłaszano w branżach związanych z kulturą, rozrywką i rekreacją, a także z obsługą nieruchomości.

 

Jak wynika z badań zdecydowanie największą liczbą ofert pracy dysponowało województwo mazowieckie, a następnie województwo śląskie i wielkopolskie. Najskromniejsza oferta wolnych miejsc pracy wystąpiła w województwie podlaskim i opolskim.

 

Wygląda na to, że na polskim rynku pracy wcale się źle nie wiedzie. Warto obserwować branże, w których są największe szanse na zatrudnienie i w tym właśnie kierunku podążać.