1 2 3 4 5

Średnia ocen:
Brak ocen!

Kolejne banki muszą zwrócić swoim klientom pieniądze za niesłusznie naliczane opłaty. Już w zeszłym roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów taki nakaz nałożył na mBank i T-Mobile Usługi Bankowe (Alior Bank). Teraz na liście znalazły się kolejne banki.

 

Zwrot środków ma nastąpić za niesłuszne naliczanie opłat za użytkowanie kart debetowych. Banki są zobowiązane do zwrotu klientom, którzy stosownie o to poproszą.

 

Banki pobierając opłaty analizowały transakcje zaksięgowane w danym miesiącu kalendarzowym, zamiast te wykonane przez klienta w tym okresie. Opóźnienia często występujące między okresem wykonania transakcji i zablokowania kwoty na koncie a jej faktycznym zaksięgowaniem często mogą sięgać kilku dni.

 

Zdarzały się więc przypadki, kiedy klient chcąc uniknąć opłaty skorzystał z karty, w pełni spełniając wszystkie powierzone mu przez bank warunki, lecz i tak z jego konta pobierana była stosowna kwota.

 

UOKiK z początkiem roku do zwrotów zobowiązał takie instytucje jak: Bank Zachodni WBK, Plus Bank i Bank Millenium.

 

Zwroty nie będą wykonywane automatycznie. Klienci sami muszą ubiegać się o zwrot niesłusznie naliczanych opłat do końca terminów indywidualnie wyznaczonych przez dany bank. Klienci Banku Zachodniego WBK mają czas do końca kwietnia, zaś Plus Banki i Banku Millenium z kolei jedynie do końca stycznia.

 

(kd)/radiozet/