1 2 3 4 5

Średnia ocen:
Brak ocen!

Do tej pory od 8 tys. klientów pobrano 200 tys. różnych próbek. To efekt przeprowadzanego projektu IDENT, jednego z największych na świecie eksperymentów.

 

Klienci banku PKO BP poddawani są pewnemu eksperymentowi. To może zmienić dotychczasowy sposób korzystania z usług. Dzięki rozwiązaniom opracowanym przez Politechniką Gdańską i spółkę Microsystem klient banku nawet nie będzie musiał się przedstawiać, rozpozna go szereg czujników.

 

Tożsamość może być rozpoznawana na podstawie próbek głosu, profilu twarzy czy układu naczyń krwionośnych dłoni. Hasło mogłoby zostać zastąpione analizą sposobu pisania podczas składania podpisu pod dyspozycją dla banku.

 

Badania mają potrwać do końca pierwszego kwartału 2018 roku. Jeśli wyniki okażą się wystarczająco satysfakcjonujące bank może podjąć decyzję o wprowadzeniu systemu identyfikacji biometrycznej.

 

W celu przeprowadzeniu eksperymentu PKO BP umiejscowił w regionie pomorskim i kujawsko-pomorskim w 60 placówkach 100 stanowisk do zbierania i analizowania danych biometrycznych. Na ich wypróbowanie zgodziło się już 8 tys. klientów. Tym sposobem zebrano 200 tys. różnych danych biometrycznych.

 

Bank chwali się, że to “obecnie jeden z największych eksperymentów związanych z identyfikacją i weryfikacją klientów”.

 

(kd)/bussinessinsider/