Imprezy NIECHRZEŚCIJAŃSKIE w szkole? Znamy odpowiedź Ministerstwa. Co z Halloween i Walentynkami?

W interpelacji do Ministerstwa Edukacji Narodowej poseł PO Adam Korol zadał pytanie. Nawiązał w nim do licznie organizowanych przez szkoły imprez z okazji Halloween i Walentynek.

 

Jak podaje gazetaprawna.pl w imieniu MEN na pytania odpowiedziała wiceminister Marzena Machałek. Powołała się między innymi na preambułę Prawa oświatowego. Czytamy w niej:

 

“Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa, kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami wynikającymi z zapisów w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.”

 

Machałek zauważa, że obchody takiego święta jak Halloween nie mieszczą się w polskiej tradycji. Jej zdaniem szkoła może akcentować ten zwyczaj podczas zajęć z języka obcego nowożytnego, którego “podstawa programowa wskazuje kształtowanie postawy ciekawości i otwartości wobec innych kultur”.

 

Podsumowując wiceminister jasno stwierdziła:

“Zadania wychowawczo-profilaktyczne określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego nie odwołują się do organizowania uroczystości o charakterze niechrześcijańskim, a więc nie powinny znaleźć się w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły.”

 

Takie święta stają się coraz bardziej popularne. Według Was szkoła powinna promować wśród uczniów niechrześcijańskie tradycje?

 

(kd)/gazetaprawna/Kolejna szansa na dodatkowe 500 zł! Nowy progra...
Nowe korzyści dla rozliczających PIT! Możesz wy...
Wszystko o 300+! Komu się należy? Jak i gdzie z...
DRAMATYCZNY APEL ZBIGNIEWA STONOGI: “Pomó...
Robisz prawo jazdy? UWAŻAJ, możesz zostać UKARANY!
egzamin, prawo jazdy,kierowca,przepisy
WAŻNE ZMIANY dla rodziców! Od teraz będzie jesz...
ZAOSTRZENIE PRZEPISÓW dla NOWYCH KIEROWCÓW! Będ...
egzamin, prawo jazdy,kierowca,przepisy
JUŻ NIE ZABIORĄ CI PRAWA JAZDY! Andrzej Duda po...