Sprawy cywilne

Pozew o zapłatę wzór 1

 

Wniosek o wyjawienie majątku wzór 1

 

Wniosek o ubezwłasnowolnienie całkowite wzór 1

 

pozew o przywrócenie posiadania i zakaz naruszeń wzór 1

 

Pozew o przywrócenie posiadania wzór 1

 

Pozew o ochronę naruszonego posiadania przez nakazanie zaniechania naruszeń wzór 1

 

Wniosek o wyłączenie sędziego na podstawie art. 48 kpc wzór 1

 

Wniosek o wyłączenie sędziego na podstawie art. 49 kpc wzór 1

 

Pozew o nakazanie złożenia oświadczenia woli

 

Wniosek o zasiedzenie wzór 1

 

Pozew o pozbawienie tytułu wykonawczego klauzuli wykonalności

 

Pełnomocnictwo Procesowe do odbioru pism

 

Weksel wzór 1

 

Deklaracja wekslowa wzór 1

 

Pełnomocnictwo cywilne – administracyjne (ogólne)

 

Wycofanie pozwu

 

Wniosek o zabezpieczenie powództwa

 

Wezwanie do usunięcia wad dzieła

 

Umowa zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do tożsamości

 

Umowa zastawu na udziałach w spółce z o.o.

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), rozpowszechnianie materiałów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.