adwokat,komornik,radca prawny,notariusz

Dziś jest Piątek 18 kwietnia 2014 r.
Szukaj
Skuteczny Adwokat       Wzory pism
Dołącz do nas: 

 
 • Kryterium jakości dla zamówień publicznych, których przedmiotem są usługi

  Kryterium jakości dla zamówień publicznych, których przedmiotem są usługi

  Zdaniem Prawnika: Justyna Kyć z Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy: Jak natomiast stosować kryterium jakości w stosunku do usług? Skoro kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, to jak prawidłowo ocenić jakość świadczonych przez niego usług?

 • Nasz Patronat: KONGRES WINDYKACYJNY V edycja

  Nasz Patronat: KONGRES WINDYKACYJNY V edycja

  Kongres odbędzie się w dniach 21-22 maja 2014 r. w Warszawie. Zapraszamy Państwa do wyboru jednej z dwóch sekcji tematycznych: Skuteczny outsourcing usług windykacyjnych część II vs. Skuteczne Zabezpieczenia Należności  – w praktyce.

 • Najpopularniejsze książki prawnicze 2013 w rankingu księgarni LexisNexis

  Najpopularniejsze książki prawnicze 2013 w rankingu księgarni LexisNexis


  Początek roku to dobry czas na podsumowanie minionego roku oraz przypomnienie ważnych tytułów, które pojawiły się na rynku wydawnictw prawniczych.

 • TERMIN ZAWARCIA UMOWY PRZYRZECZONEJ

  TERMIN ZAWARCIA UMOWY PRZYRZECZONEJ

  Zdaniem Prawnika: Anna Kasza z Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy: Umowa przedwstępna obok funkcji pomocniczej w procesie zawierania umów, pełni także funkcję gwarancyjna. Daje ona pewne poczucie pewności i zapewnia dojście do skutku umowy przyrzeczonej, po spełnieniu się określonych wymagań.

 • Gwałt już ścigany z urzędu

  Gwałt już ścigany z urzędu

  Do tej pory tego typu przestępstwa ścigane były na wniosek pokrzywdzonego, a od teraz ścigane będą z urzędu.


 • WZORY PISM
 • Zaproponuj nowy wzór pisma
 • Sprawy cywilne
Pozew o nakazanie złożenia oświadczenia woli
Drukuj dokument Pobierz plik

 

 
Lublin 22 październik 2008
 
 
Sąd Rejonowy
II Wydział Cywilny
Ul. Konrada Wallenroda 4d
 
 
Powód:
Adam Adamski
Ul. XXXXXX XX/XX
XX-XXX CCCCC
Pozwana:
Ada Adamska
Ul. XXXXXX XX/XX
XX-XXX CCCC
 
Pozew o nakazanie złożenia oświadczenia woli
 
 
Wnoszę :
I. O nakazanie pozwanej złożenia oświadczenia woli, którego treścią jest przeniesienie własności nieruchomość w związku z odwołaniem darowizny.
II. Zasądzenie od pozwanej kosztów procesowych
III. Dopuszczenie dowodów :
1. z dokumentu wysłanego do pozwanej – na okoliczność uzasadniającą odwołanie darowizny
2. z informacyjnego przesłuchania stron na ww. okoliczność.
 
Uzasadnienie
            W dniu 18 sierpnia 2007r. przed Barbarą Barbarowską notariuszem Kancelarii Notarialnej w Lublinie przy ul.XXXXXX Adam Adamski sporządził i podpisał akt notarialny – umowę darowizny, w którym zobowiązali się do przeniesienia własności całego gospodarstwa rolnego w częściach ustalonych w niniejszym akcie na córkę Adę Adamską. Pozwana nie tylko nie przyczynia się do zaspokojenia potrzeb swojego ojca, który zamieszkuje z nią tą samą nieruchomość, ale utrudnia mu życie, nie pozwalając korzystać z niektórych pomieszczeń, wyzywa go, zabrania dotykania niektórych przedmiotów. Powód po kilku próbach rozmowy z córką starał się nakłonić ją, aby zmieniła swoje postępowanie wobec niego. Niestety nic się nie zmieniło w tej kwestii. W związku, z czym 5 września wysłał do córki pismo wzywające do zaprzestania takiego zachowania, informując ją, że w przypadku nie zastosowania się do wezwania podejmie kroki w celu odwołania poczynionej darowizny.
 
Dowód: przed sądowe wezwanie do zaniechania określonego zachowania z dnia 5 września 2008 roku wraz z potwierdzeniem odbioru.
 
Po wysłaniu wyżej wskazanego wezwania sytuacja się pogorszyła. Groźby skierowane pod adresem powoda wywołały u niego obawę, że zostaną spełnione. Darczyńca czuje się we własnym domu, jak w obcym miejscu. Nie może korzystać z domu w taki sposób jak do chwili dokonania darowizny. Należy zaznaczyć, że dla ludzi starszych i schorowanych taki stres w domu bardzo źle wpływa na ich zdrowie.
            W związku z faktem nie zastosowania się do wezwania wysłanego do Ady Adamskiej, powód postanowił cofnąć przedmiotową darowiznę, która zamiast być prezentem stała się powodem koszmaru dla darczyńcy.
            Powodem odwołania darowizny, jest rażąca niewdzięczność obdarowanego. Przez rażącą niewdzięczność należy rozumieć w tym przypadku takie zachowanie obdarowanego (działanie, jak i zaniechanie), które narusza powszechnie panujące w społeczeństwie normy moralne czy obyczajowe. W grę wchodzi także naruszenia obowiązków rodzinnych wobec darczyńców. Istotne jest to, że zachowanie obdarowanego jest świadomie skierowane przeciwko darczyńcy.
            Ponieważ odwołanie darowizny, jako oświadczenie woli, staje się skuteczne z chwilą, gdy dojdzie do adresata, w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią, darczyńcy wywiązali się z ciążącego na nim obowiązku.
             Odwołanie to uzasadnione jest brakiem moralnego postulatu wdzięczności za korzyść majątkową uzyskaną pod tytułem darmym.
            Biorąc, zatem pod uwagę powyższe wnoszę o orzeczenie jak we wstępie.
 
 
 
(własnoręczny podpis powoda)
.....................................
 
.....................................
 
opracowała mgr Agnieszka Kołudzka
 

Pobierz w formacie PDF

Drukuj dokument Pobierz plik
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), rozpowszechnianie materiałów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.
Dodaj adwokata

Najciekawsze Opinie


1

Artykuły Specjalne


Wybrane z forum
All rights reserved 2012 SkutecznyAdwokat.pl