adwokat,komornik,radca prawny,notariusz

Dziś jest Piątek 18 kwietnia 2014 r.
Szukaj
Skuteczny Adwokat       Wzory pism
Dołącz do nas: 

 
 • Kryterium jakości dla zamówień publicznych, których przedmiotem są usługi

  Kryterium jakości dla zamówień publicznych, których przedmiotem są usługi

  Zdaniem Prawnika: Justyna Kyć z Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy: Jak natomiast stosować kryterium jakości w stosunku do usług? Skoro kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, to jak prawidłowo ocenić jakość świadczonych przez niego usług?

 • Nasz Patronat: KONGRES WINDYKACYJNY V edycja

  Nasz Patronat: KONGRES WINDYKACYJNY V edycja

  Kongres odbędzie się w dniach 21-22 maja 2014 r. w Warszawie. Zapraszamy Państwa do wyboru jednej z dwóch sekcji tematycznych: Skuteczny outsourcing usług windykacyjnych część II vs. Skuteczne Zabezpieczenia Należności  – w praktyce.

 • Najpopularniejsze książki prawnicze 2013 w rankingu księgarni LexisNexis

  Najpopularniejsze książki prawnicze 2013 w rankingu księgarni LexisNexis


  Początek roku to dobry czas na podsumowanie minionego roku oraz przypomnienie ważnych tytułów, które pojawiły się na rynku wydawnictw prawniczych.

 • TERMIN ZAWARCIA UMOWY PRZYRZECZONEJ

  TERMIN ZAWARCIA UMOWY PRZYRZECZONEJ

  Zdaniem Prawnika: Anna Kasza z Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy: Umowa przedwstępna obok funkcji pomocniczej w procesie zawierania umów, pełni także funkcję gwarancyjna. Daje ona pewne poczucie pewności i zapewnia dojście do skutku umowy przyrzeczonej, po spełnieniu się określonych wymagań.

 • Gwałt już ścigany z urzędu

  Gwałt już ścigany z urzędu

  Do tej pory tego typu przestępstwa ścigane były na wniosek pokrzywdzonego, a od teraz ścigane będą z urzędu.


 • WZORY PISM
 • Zaproponuj nowy wzór pisma
 • Ubezpieczenia społeczne
Odwołanie od decyzji ZUS- zasiłek chorobowy niewłaściwie wykorzystany- wzór
Drukuj dokument Pobierz plik
Lublin (data)
 
Sąd Rejonowy
Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. XXXXXX
za pośrednictwem
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Lublinie
ul. Tomasza Zana 36, 38C
20 – 601 Lublin
 
Odwołujący się:
Bogdan Bogdański
Ul. XXXXXXXX
XX-XXX Lublin
 
 
Znak sprawy: XXXXX
 
 
Odwołanie od decyzji ZUS, Oddział w Lublinie z dnia XXXXXXX roku wydanej w sprawie prowadzonej za znakiem XXXXXX, z wnioskiem o zmianę tej decyzji i przyznanie odwołującemu się prawa do zasiłku chorobowego za cały okres niezdolności do pracy od dnia XXXXXX r. do dnia XXXXXXXr.

 
 
Uzasadnienie
            W uzasadnieniu przedmiotowego odwołania pragnę podnieść, iż od dnia XXXXX r. do dnia XXXXX r pozostawałem na zwolnieniu z powodu choroby wieńcowe. Podlegam obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu z uwagi na prowadzenie działalności pozarolniczej. Składki na ubezpieczenie finansuje w całości z własnych środków. Ponieważ podczas choroby nie miał mnie, kto zastąpić w obawie przed utratą stałych klientów byłem zmuszony do pracy w warsztacie osobiście. Kontrola wykorzystania przeze mnie zwolnienia lekarskiego przeprowadzona przez pracownika ZUS-u spowodowała pozbawienie mnie tego zasiłku za cały czas niezdolności do pracy. Zaskarżoną decyzję, którą zostałem pozbawiony prawa do zasiłku chorobowego za cały okres niezdolności do pracy, uważam za bardzo krzywdzącą i niezgodną z prawem. Zostałem pozbawiony środków do życia w czasie choroby, mimo że jedynie dorywczo wykonywałem tylko pewne prace. Dlatego domagam się zmiany zaskarżonej decyzji i przywrócenia prawa do zasiłku chorobowego za cały okres niezdolności do pracy wraz z należnymi odsetkami.
            Wnoszę o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków:
- Iwony Irańskiej
ul.XXXXXXX
XX-XXX Lublin
Oraz
Adama Adamowskiego
Ul. XXXXXXXXX
XX-XXX Lublin
- na okoliczność potwierdzenia, iż odwołujący się tylko w wyjątkowych sytuacjach podczas zwolnienia pracował, a przez cały czas pozostawania na zwolnieniu zakład prowadziła żona odwołującego się. Obecność odwołującego się w zakładzie miała jedynie charakter sporadyczny i polegała tylko na doglądaniu interesu i wydawaniu poleceń pracownikowi, tak więc nie kolidowało to z celem zwolnienia lekarskiego.
            Odwołujący się twierdzi, iż jego sporadyczna obecność w zakładzie nie może być uznana za wykonywanie pracy zarobkowej w okresie niezdolności do pracy a tym bardziej nie powinna być uznana za wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego.
            W konsekwencji brak jest podstaw do uznania, iż zaistniały przesłanki pozwalające na pozbawienie świadczenia pieniężnego na wypadek choroby.
Dlatego też wnoszę o zmianę zaskarżonej decyzji i przyznanie mi prawa do zasiłku chorobowego za cały czas niezdolności do pracy.
 
………………………..
(własnoręczny podpis odwołującego się)
 
Załącznik:
- odpis odwołania
 
opr. mgr Agnieszka Kołudzka
 Pobierz w formacie PDF

Drukuj dokument Pobierz plik
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), rozpowszechnianie materiałów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.
Dodaj adwokata

Najciekawsze Opinie


1

Artykuły Specjalne


Wybrane z forum
All rights reserved 2012 SkutecznyAdwokat.pl