Wycieczek szkolnych nie będzie? Rygorystyczne przepisy zaskoczyły szkoły, rodziców i uczniów

Wycieczki szkolne to jedne z najlepszych atrakcji, które uczniowie mają szansę zapamiętać na całe życie. Zwiedzanie, wolne od szkoły, poznawanie świata – czego chcieć więcej?

 

Jak donosi „Dziennik Gazeta Prawna” pojawiły się rygorystyczne wytyczne w temacie organizacji wycieczek przez szkołę. Co prawda sytuacja dotyczy jedynie warszawskich szkół, niemniej jednak wzbudza niemałe kontrowersje.

 

Warszawskie władze postanowiły nieco skomplikować życie uczniom, nauczycielom i rodzicom. „DGP” opisuje, że zrobiły to na tyle skutecznie, że jesienią, wiele warszawskich szkół oznajmiło, iż w tym roku wycieczek szkolnych nie będzie.

 

Na czym polegają utrudnienia? Stworzono przepisy, które obligują wpisanie wycieczki nie tylko do szkolnego, ale także do gminnego budżetu. Uregulowano również wpłacanie i wypłacanie pieniędzy. Co do dyrektorów większych szkół „zawisła nawet groźba stosowania przepisów o zamówieniach publicznych”.

 

O ile przepisy dla szkół przygotował jedynie warszawski urząd, to już ich poprawność potwierdziło samo Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zgodnie z informacjami zmiany mają być odpowiedzią na wcześniejsze błędy, w tym np. zdefraudowanie pieniędzy czy wypadek podczas wyjazdu.

 

Dziennik zapewnia jednak, że szkoły, a nawet gminy próbują na swój sposób obchodzić obowiązujące przepisy. Zdarza się nawet, że zupełnie się nimi nie przejmują i organizują wycieczki jak do tej pory.

 

„DGP” wskazał dwie metody wykorzystywane w tym celu. „W obu wycieczki nie organizuje szkoła, ale rodzice. Za pośrednictwem operatora turystycznego albo samodzielnie”. Mimo, że nie mają pewności, że nie zostaną oszukani, to przynajmniej sprawnie pomijają wszystkie wymagane formalności.

 

Jak, z resztą celnie, podsumowuje dziennik:

 

„Bo naprawdę wycieczka klasy 6d do Krakowa czy Trójmiasta nie jest warta zwoływania posiedzenia rady i zdwojonych wysiłków szkolnej administracji.”

 

(kd)/dziennikgazetaprawna/

Imprezy NIECHRZEŚCIJAŃSKIE w szkole? Znamy odpowiedź Ministerstwa. Co z Halloween i Walentynkami?

W interpelacji do Ministerstwa Edukacji Narodowej poseł PO Adam Korol zadał pytanie. Nawiązał w nim do licznie organizowanych przez szkoły imprez z okazji Halloween i Walentynek.

 

Jak podaje gazetaprawna.pl w imieniu MEN na pytania odpowiedziała wiceminister Marzena Machałek. Powołała się między innymi na preambułę Prawa oświatowego. Czytamy w niej:

 

„Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa, kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami wynikającymi z zapisów w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.”

 

Machałek zauważa, że obchody takiego święta jak Halloween nie mieszczą się w polskiej tradycji. Jej zdaniem szkoła może akcentować ten zwyczaj podczas zajęć z języka obcego nowożytnego, którego „podstawa programowa wskazuje kształtowanie postawy ciekawości i otwartości wobec innych kultur”.

 

Podsumowując wiceminister jasno stwierdziła:

„Zadania wychowawczo-profilaktyczne określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego nie odwołują się do organizowania uroczystości o charakterze niechrześcijańskim, a więc nie powinny znaleźć się w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły.”

 

Takie święta stają się coraz bardziej popularne. Według Was szkoła powinna promować wśród uczniów niechrześcijańskie tradycje?

 

(kd)/gazetaprawna/

Funkcjonariusze zabrali na lekcję psa policyjnego. Nagle zwierzę podjęło trop i w jednym z plecaków znalazło woreczek z (…)

To była kolejna wizyta policjantów w szkole. Funkcjonariusze regularnie prowadzą we wrocławskich szkołach lekcje profilaktyczne. Tym razem zebrali ze sobą również psa.

 

Nagle zwierzę podjęło trop i zainteresowało się plecakiem jednego z uczniów. Jak się okazało nie bez powodu. Jak opowiada Łukasz Dutkowiak z wrocławskiej policji:

 

„Podczas jednej z lekcji policyjny pies podjął trop i jego reakcja na woń marihuany była jednoznaczna. Owczarek niemiecki zaczął drapać w pobliżu plecaka jednego z uczniów. Dla funkcjonariuszy był to wyraźny sygnał, a po jego sprawdzeniu okazało się, że 17-latek posiadał w torbie marihuanę.”

 

17-latek został zatrzymany, a policjanci przeszukali jego miejsce zamieszkania. Za naruszenie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii uczeń odpowie teraz przed sądem.

 

(kd)
źródło: eska