Ministerstwo zapowiedziało kolejne modyfikacje. Od nowego roku wejdzie w życie istotna zmiana dotycząca 500+

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o ważnych zmianach, jakie będą miały miejsce już od 1 stycznia 2018 roku. Chodzi o wprowadzenie zmian w rozpatrywaniu spraw o świadczenia rodzinne i świadczenia z programu Rodzina 500 plus. Ma to na celu przede wszystkim usprawnić wydawanie świadczeń oraz wyeliminować oszustów.

 

Jak czytamy w komunikacie wydanym przez resort rodziny:

 

„W związku z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 poz. 1428), wprowadzono zmiany w zakresie organizacji rozpatrywania spraw dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego (500 plus).”

 

Najprościej mówiąc chodzi o to, aby to wojewoda, a nie marszałek województwa rozpatrywał wnioski związane z przyznaniem świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego. Zdaniem rządu ta zmiana usprawni rozpatrywanie wniosków o 500 plus i poprawi terminowość wydawania decyzji o przyznaniu świadczenia.

 

Pojawiają się również przepisy, które mają zapobiegać pobieraniu przez tę samą osobę podobnych świadczeń w dwóch państwach europejskich jednocześnie. Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przewiduje, że świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli za granicą rodzinie przysługuje świadczenie o podobnym charakterze. Wyjątek będą stanowiły indywidualne sytuacje, gdy przepisy lub umowy będą przewidywać inaczej. Rodzice składający wniosek o przyznanie świadczenia są zobowiązani do informowania o każdej istotnej zmianie.

 

Po zmianie przepisów Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej wszystkie sprawy, które do tej pory rozpatrywały urzędy marszałkowskie mają przekazać odpowiedniemu urzędowi wojewódzkiemu. W związku z tym ministerstwo ostrzega, że „kontakt w tym zakresie z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej może być utrudniony”. Jak czytamy dalej w komunikacie: „Tym samym w sprawach indywidualnych po 1 stycznia 2018 r. osoby powinny kontaktować się bezpośrednio z urzędem wojewódzkim.”

 

Co z wnioskami?

 

Tak jak do tej pory wniosek o świadczenie wychowawcze można składać bezpośrednio w gminie, wysłać pocztą lub on-line: za pomocą portalu informacyjno–usługowego MRPiPS Emp@tia, bankowości elektronicznej, profilu zaufanego oraz Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

 

(kd)/rp,tvn24/

Z czego utrzymać się przez cały miesiąc? NIESAMOWITE Emeryci otrzymują przerażająco niskie emerytury!

Regionalna rzeczniczka ZUS Aldona Węgrzynowicz przekazała w środę informacje o najniższych i najwyższych emeryturach wypłacanych przez sześć oddziałów ZUS w województwie śląskim. Takie stawki są nie do pomyślenia.

 

Mimo, że od 1 marca 2017 r. minimalna emerytura wynosi 1 tys. zł, to w wyjątkowych okolicznościach mogą być wypłacane niższe emerytury. Dzieje się tak w sytuacji, gdy nie zostały spełnione ustawowe kryteria uprawniające do świadczenia minimalnego czyli np. brak jest wymaganego okresu opłacania składek.

 

Kobieta, której emerytura jest rekordowo niska otrzymuje zaledwie… 10 groszy. Niestety nie ma ustalonego kapitału początkowego, ponieważ nie udowodniła żadnych okresów składkowych przed 1999 r. Podlegała wprawdzie obowiązkowi ubezpieczeń społecznych z tytułu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej – okres rejestracji od 2010 r. do 2016 r. – ale nie dopełniła tego obowiązku. Przebieg ubezpieczenia za okres opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne wynosi w jej przypadku jedynie cztery dni.

 

Kolejna rekordowo niska emerytura to 1,08 zł netto. Otrzymuje ją urodzona w 1952 roku kobieta. Ponieważ przed 1 stycznia 1999 roku nie pracowała oddział ZUS w Zabrzu nie ustalił dla niej wartości kapitału początkowego. Jedynie w okresie od lutego do lipca 2007 r. odnotowano opłacanie składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Do czasu przyznania emerytury powszechne kobieta ta nie podjęła zatrudnienia oraz nie miała opłacanych składek na ubezpieczenia społecznej przez Powiatowy Urząd Pracy czy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

 

Oddział w Chorzowie natomiast wypłaca emeryturę w wysokości 1,75 zł. Kobieta, która ją otrzymuje na przestrzeni swojego życia ma udokumentowany jedynie jeden miesiąc pracy na umowę zlecenie oraz niecały miesiąc pobierania stypendium, od którego odprowadzany był podatek.

 

Regionalna rzeczniczka ZUS przyznaje, że tak niskie emerytury stanowią problem organizacyjny, wysyłanie ich co miesiąc może być nieopłacalne. W takich sytuacjach kontaktują się z takimi osobami i indywidualnie ustalają formę wypłacania świadczenia.

 

W zestawieniu znalazły się również emeryci z rekordowo wysokimi wypłatami.Najwyższą emeryturę pobiera obecnie z oddziału ZUS w Chorzowie mężczyzna, który przeszedł na emeryturę w wieku 77 lat. Jego emerytura wynosi 15 tys. zł brutto.

 

Drugą co do wysokości emeryturę w województwie – ponad 13 tys. zł brutto – otrzymuje mężczyzna urodzony w 1938 r. Mężczyzna udokumentował ponad 56-letni okres podlegania ubezpieczeniom społecznym.

 

Oddział ZUS w Bielsku-Białej wypłaca jednemu z emerytów świadczenia w wysokości ponad 11 tys. zł brutto. Mężczyzna pobiera emeryturę obliczoną według zreformowanych zasad, ma ponad 55 lat stażu pracy i wysoką podstawą wymiaru składek.

 

Nie da się nie zauważyć, że wszystkie przykłady najniższych emerytur w województwie śląskim dotyczą kobiet, zaś najwyższe mężczyzn. Aldona Węgrzynowicz w jasny sposób wytłumaczyła tę tendencję:

 

„Na to, że kobiety mają niższe emerytury, składa się kilka przyczyn krótszy czas pracy, przewidywany dłuższy okres życia, który jest brany pod uwagę przy wyliczaniu wysokości emerytury, częstsze przerwy w pracy, np. z powodu urlopów wychowawczych oraz fakt, że kobiety generalnie zarabiają w Polsce mniej.”

 

W tym przypadku powiedzenie, że mają to, na co sobie zapracowały, niestety trafia w sedno.