Nie będą z tego powodu zadowoleni. Od przyszłego roku rolnicy utracą swój przywilej

To koniec jednego z przywilejów rolników. Zmiana ma wejść w życie wraz z rozpoczęciem 2018 roku.

 

Od 1 stycznia rolnicy nie będą już mogli przechodzić na wcześniejszą emeryturę z KRUS. Jak podaje „Fakt” zgodnie z aktualnymi przepisami na wcześniejszą emeryturę mogą udać się rolnicy, którzy spełniają trzy warunki:

 

* przekroczyli wymagany wiek – 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn,
* przepracowali co najmniej 30 lat i w tym czasie podlegali ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu,
* przestaną prowadzić gospodarstwo rolnicze.

 

Ustawa z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw wprowadzając ramy czasowe, ograniczyła rolnikom możliwość uzyskania prawa do wcześniejszego świadczenia.

 

Od 1 stycznia 2018 r. na wcześniejsze emerytury będą mogły przechodzić tylko te osoby, które do końca tego roku uzyskają do nich uprawnienia. Czyli ostatnimi rocznikami, które skorzystają z tego przywileju są kobiety urodzone w 1962 r. i mężczyźni urodzeni w 1957 r.

 

O wcześniejszą emeryturę rolniczą mogą ubiegać się te osoby, które do 31 grudnia 2017 r. spełnią trzy warunki wymienione powyżej. Jeżeli dany rolnik spełni wszystkie trzy warunki, to z wnioskiem o wcześniejszą emeryturę będzie mógł wystąpić również po 31 grudnia 2017 r.

 

Co z rolnikami, którzy nie spełniają wymogów? Będzie ich obowiązywać powszechny wiek emerytalny – czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

 

(kd)/wp,fakt/

Z czego utrzymać się przez cały miesiąc? NIESAMOWITE Emeryci otrzymują przerażająco niskie emerytury!

Regionalna rzeczniczka ZUS Aldona Węgrzynowicz przekazała w środę informacje o najniższych i najwyższych emeryturach wypłacanych przez sześć oddziałów ZUS w województwie śląskim. Takie stawki są nie do pomyślenia.

 

Mimo, że od 1 marca 2017 r. minimalna emerytura wynosi 1 tys. zł, to w wyjątkowych okolicznościach mogą być wypłacane niższe emerytury. Dzieje się tak w sytuacji, gdy nie zostały spełnione ustawowe kryteria uprawniające do świadczenia minimalnego czyli np. brak jest wymaganego okresu opłacania składek.

 

Kobieta, której emerytura jest rekordowo niska otrzymuje zaledwie… 10 groszy. Niestety nie ma ustalonego kapitału początkowego, ponieważ nie udowodniła żadnych okresów składkowych przed 1999 r. Podlegała wprawdzie obowiązkowi ubezpieczeń społecznych z tytułu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej – okres rejestracji od 2010 r. do 2016 r. – ale nie dopełniła tego obowiązku. Przebieg ubezpieczenia za okres opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne wynosi w jej przypadku jedynie cztery dni.

 

Kolejna rekordowo niska emerytura to 1,08 zł netto. Otrzymuje ją urodzona w 1952 roku kobieta. Ponieważ przed 1 stycznia 1999 roku nie pracowała oddział ZUS w Zabrzu nie ustalił dla niej wartości kapitału początkowego. Jedynie w okresie od lutego do lipca 2007 r. odnotowano opłacanie składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Do czasu przyznania emerytury powszechne kobieta ta nie podjęła zatrudnienia oraz nie miała opłacanych składek na ubezpieczenia społecznej przez Powiatowy Urząd Pracy czy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

 

Oddział w Chorzowie natomiast wypłaca emeryturę w wysokości 1,75 zł. Kobieta, która ją otrzymuje na przestrzeni swojego życia ma udokumentowany jedynie jeden miesiąc pracy na umowę zlecenie oraz niecały miesiąc pobierania stypendium, od którego odprowadzany był podatek.

 

Regionalna rzeczniczka ZUS przyznaje, że tak niskie emerytury stanowią problem organizacyjny, wysyłanie ich co miesiąc może być nieopłacalne. W takich sytuacjach kontaktują się z takimi osobami i indywidualnie ustalają formę wypłacania świadczenia.

 

W zestawieniu znalazły się również emeryci z rekordowo wysokimi wypłatami.Najwyższą emeryturę pobiera obecnie z oddziału ZUS w Chorzowie mężczyzna, który przeszedł na emeryturę w wieku 77 lat. Jego emerytura wynosi 15 tys. zł brutto.

 

Drugą co do wysokości emeryturę w województwie – ponad 13 tys. zł brutto – otrzymuje mężczyzna urodzony w 1938 r. Mężczyzna udokumentował ponad 56-letni okres podlegania ubezpieczeniom społecznym.

 

Oddział ZUS w Bielsku-Białej wypłaca jednemu z emerytów świadczenia w wysokości ponad 11 tys. zł brutto. Mężczyzna pobiera emeryturę obliczoną według zreformowanych zasad, ma ponad 55 lat stażu pracy i wysoką podstawą wymiaru składek.

 

Nie da się nie zauważyć, że wszystkie przykłady najniższych emerytur w województwie śląskim dotyczą kobiet, zaś najwyższe mężczyzn. Aldona Węgrzynowicz w jasny sposób wytłumaczyła tę tendencję:

 

„Na to, że kobiety mają niższe emerytury, składa się kilka przyczyn krótszy czas pracy, przewidywany dłuższy okres życia, który jest brany pod uwagę przy wyliczaniu wysokości emerytury, częstsze przerwy w pracy, np. z powodu urlopów wychowawczych oraz fakt, że kobiety generalnie zarabiają w Polsce mniej.”

 

W tym przypadku powiedzenie, że mają to, na co sobie zapracowały, niestety trafia w sedno.