Imprezy NIECHRZEŚCIJAŃSKIE w szkole? Znamy odpowiedź Ministerstwa. Co z Halloween i Walentynkami?

W interpelacji do Ministerstwa Edukacji Narodowej poseł PO Adam Korol zadał pytanie. Nawiązał w nim do licznie organizowanych przez szkoły imprez z okazji Halloween i Walentynek.

 

Jak podaje gazetaprawna.pl w imieniu MEN na pytania odpowiedziała wiceminister Marzena Machałek. Powołała się między innymi na preambułę Prawa oświatowego. Czytamy w niej:

 

“Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa, kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami wynikającymi z zapisów w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.”

 

Machałek zauważa, że obchody takiego święta jak Halloween nie mieszczą się w polskiej tradycji. Jej zdaniem szkoła może akcentować ten zwyczaj podczas zajęć z języka obcego nowożytnego, którego “podstawa programowa wskazuje kształtowanie postawy ciekawości i otwartości wobec innych kultur”.

 

Podsumowując wiceminister jasno stwierdziła:

“Zadania wychowawczo-profilaktyczne określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego nie odwołują się do organizowania uroczystości o charakterze niechrześcijańskim, a więc nie powinny znaleźć się w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły.”

 

Takie święta stają się coraz bardziej popularne. Według Was szkoła powinna promować wśród uczniów niechrześcijańskie tradycje?

 

(kd)/gazetaprawna/Ważna zmiana w usługach Poczty Polskiej. Firmy ...
poczta polska,sms,powiadomienie,telefon do kuriera,
Co grozi za “szeryfowanie” na drodz...
szeryf,przepisy drogowe,policja,kara,mandat
Rewolucyjne zmiany w Kodeksie pracy. Umowy, war...
praca,pracownik,pracodawca,umowa o prace,kodeks pracy
NAGŁY ZWROT akcji w sprawie nowych kierowców! P...
egzamin, prawo jazdy,kierowca,przepisy
W głowie się nie mieści z czym ludzie potrafią ...
numer alarmowy,112,centrum powiadamiania ratunkowego,ratunek,pomoc,
Jechali pod prąd, stracili panowanie nad kierow...
olsztyn,policja,wypadek,pijany,kierowca
Właśnie dlatego nie powinniśmy wyprzedzać prawy...
wyprzedzanie,prawym pasem,manewr,wypadek,kolizja,samochód
Znamy wysokość waloryzacji emerytur i rent w 20...
emerytura,waloryzacja,renta,emeryci,rencisci,wskaznik waloryzaci